Köpvillkor

För oss på Sexisch är det viktigt att vi kan leverera bra sexprodukter, tjänster och ge dig som kund en god och kvalitativ service med bra och tydliga köpvillkor. Du ska som kund kunna känna dig trygg, säker och inte minst diskret när du handlar sexleksaker och andra sexprodukter på webbplatsen www.sexisch.com.

När du handlar på Sexisch.com så gäller följande köpvillkor vid köp av våra produkter och tjänster, som du åtar dig att läsa, godkänna och förbinda dig till innan du genomför ett köp. För övriga frågor hänvisas du till: info@sexisch.com

1. Allmänna villkor

Sexisch följer svensk konsumenträtt samt Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer om inget annat framgår här nedan i köpvillkoret.

2. Om företaget

Webbplatsen ”www.sexisch.com” och varumärket ”Sexisch” ägs och drivs av Tradenordiq ett företag med säte i Malmö, inriktat på e-handel med olika produkter och tjänster till den skandinaviska och nordiska marknaden primärt. Kontaktuppgifter: info@tradenordiq.com

3. Avtal

När du köper sexprodukter via Sexisch.com så ingår du ett avtal med Tradenordiq. För att kunna ingå avtal med oss, måste du uppge följande uppgifter vid köptillfället: Namn, adress, telefonnummer och e-post. För att kunna leverera produkter till dig, registrerar och vidaresänder vi dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

4. Priser

Alla priser är angiva i svenska kronor och inklusive 25% moms, om inget annat anges. För vissa andra produkter gäller momssatserna 12% och 6 %. Priset som gäller är det som är angivit vid det tillfället som kunden gör sin beställning. Eventuella fraktkostnader redovisas och tillkommer innan kunden bekräftar köpet i varukorgen.

5. Fraktavgifter

Fraktavgift från 49 kr tillkommer per köp inom Sverige oavsett produktens vikt eller antal enligt standardpris. Det kan förekomma att fraktavgiften kan höjas beroende på vilka produkter du köper vid tillfället och påverkas av faktorer som storlek, vikt och antal. Vilken fraktavgift som gäller i det specifika fallet, kommer att framgå i varukorgen och innan du slutför ett köp. Fri frakt gäller för köp över 699 kr och oberoende av storlek, vikt och antal.

6. Betalningar

Betalningar av våra produkter och tjänster kan enbart göras digitalt och via webbplatsen Sexisch.com. Vi erbjuder betalningslösningar i samarbete med Payson som kortbetalning (VISA och MasterCard) och faktura. Vid beställning och köp av specialprodukter görs köpen enbart genom kontakt med vår kundservice där andra betalningslösningar kan erbjudas.

7. Beställningar

Beställningar av våra produkter och tjänster kan enbart göras digitalt via webbplatsen Sexisch.com. Därmed går det inte att ringa eller e-posta i syfte att köpa våra produkter eller tjänster på annat sätt.

Vissa av våra produkter är dock specialprodukter som inte går att köpa direkt i webbshoppen, utan är beställningsprodukter som enbart kan köpas genom kontakt med vår kundservice via e-post: info@sexisch.com. Vilka produkter som är beställningsprodukter framgår i webbshoppen på produkternas sidor med text. Dessa specialprodukter som även är beställningsprodukter skall inte kunna gå att lägga i varukorgen.

8. Anmärkningar angående order

Vid fel på en produkt, order eller andra leveransproblem skall kunden göra anmärkning till oss via kundservice och e-post inom 7 dagar efter mottagen vara. Efter 7 dagar så förbehåller vi oss rätten att fatta beslut enligt våra egna riktlinjer om hur vi vill gå tillväga med ärendet.

9. Leveranser & lagerstatus

Vi använder olika slags fraktföretag i Sverige och inom EU och utanför EU. Vi har lager i Sverige och utanför Sverige och EU. Vi har vårt egna lager och vi har lager hos våra grossister och producenter. Leveranser kan komma direkt från våra lager eller direkt från våra leverantörers lager, paketerat med Tradenordiqs emblem, varumärke och liknande.

Leveranstiden från det att du köper, till att du hämtar ut paketet på ett utlämningsställe nära där du bor, är beräknat till cirka 1-6 dagar. I vissa fall kan en fördröjning av leveranser ske på obestämd tid om vi inte hunnit uppdatera en artikels lagerantal och lagerstatus. Vi förbehåller oss då rätten att genomföra leveransen även om en fördröjning sker av leveransen. Om en fördröjning sker meddelar vi kunden om detta per e-post innan.

De flesta produkter som ligger uppe på webbplatsen Sexisch.com finns i lager om inget annat anges. I vissa enstaka fall kan det dock förekomma att produkter inte finns i lager, är slutsålda eller är borttagna ur sortimentet permanent, trots att lagerstatusen på webbplatsen Sexisch.com säger att de finns i lager. Detta kan bero på att vi av olika anledningar inte kunnat eller hunnit med att uppdatera en produkts lagerstatus. Om du som kund hunnit genomföra ett köp av en sådan produkt som inte finns i lager, så förbehåller vi oss rätten att meddela dig per e-post att ditt köp återkallas och vi kommer att göra en full återbetalning av dina pengar till dig inom 30 dagar.

10. Outlösta paket

För paket som inte hämtas ut på utlämningsstället inom 14 dagar av dig som kund, kommer en debitering att tillkomma med en avgift om 250 kr exklusive moms. Detta är en standardavgift vi tar ut som skall täcka de merkostnader som uppstår för oss att frakta tillbaka paketet till oss genom olika anlitade fraktföretag.

11. Transportskador

Om du uppmärksammar eventuella transportskador skall du omgående rapportera detta till vår kundservice. Med ”omgående” avses inom 48 timmar efter att du hämtat ut paketet från utlämningsstället. Detta gör du skriftligen till: info@sexisch.com

12. Reklamation

Om en produkt är behäftad med produktionsfel, skador eller andra defekter som inte kan anses bero på kundens användande av produkten, har du som kund en reklamationsrätt. Du måste då skriftligen inkomma med en reklamation inom 7 dagar från det att du fick kännedom om felen på produkten till vår kundservice per e-post annars förfaller reklamationsrätten: info@sexisch.com

Sexisch.com åtar sig att stå för fraktkostnaden tillbaka av den felaktiga produkten för inspektion. Om varan visar sig vara behäftad med fel som inte kan anses bero på kundens användning, så åtar vi oss att antingen att reparera skadan, göra en omleverans eller betala tillbaka pengarna. Om det däremot visar sig att kunden är orsaken till att produkten är behäftad med fel, så förfaller reklamationsrätten och kunden kommer att debiteras för fraktavgiften som uppstod när vi fraktade tillbaka produkten tillbaka till oss för inspektion.

Den reklamerade produkten måste återsändas paketerat på ett välemballerat sätt och i originalförpackning med en bifogad skriftlig beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort under transport då du som kund väljer att återsända den, är du betalningsansvarig fullt ut för produktens värde.

13. Ångerrätt

Vi vill att du skall vara nöjd med produkter du köper hos oss och att de passar dina syften. Vill du inte ha produkten har du en möjlighet att skicka tillbaka den till oss. Enligt svensk lagstiftning har du som konsument en ångerrätt om 14 dagar från och med tidpunkten du hämtade ut produkten från utlämningsstället. Sexisch.com erbjuder en ångerrätt om 30 dagar på vissa delar av våra produkter.

Ångerrätten gäller inte för produkter som är förseglade av hälso- och hygienskäl enligt svensk konsumenträtt. Detta beror på att dessa typer av produkter inte går att återanvända och måste därmed kasseras. I detta fall innefattar detta samtliga sexleksaker och sexprodukter, hälsoprodukter, specialbeställda produkter och underkläder som säljes på Sexisch.com, där förseglingen har brutits av konsumenten. Ångerrätten gäller inte heller för öppnade paket och använda produkter.

Ångerrätten gäller inte heller för våra specialprodukter i enlighet med konsumentköplagen för specialtillverkade produkter och produkter som är svåra att återförsälja på marknaden. Vilka produkter som är ”specialprodukter” i vårt sortiment, framgår tydligt under varje produkts sida ovanför knappen ”Shoppa nu”.

Om du åberopar ångerrätten, måste du först underrätta kundservice skriftligen på Sexisch.com om att du vill ångra ditt köp, innan du väljer att returnera paketet. Annars gäller inte ångerrätten. En sådan underrättelse måste ha inkommit inom 14 dagar från det att du hämtade ut produkten på utlämningsstället till info@sexisch.com annars gäller inte ångerrätten.

14. Returrätt

Om du som kund vill åberopa ångerrätten och returnera en köpt produkt, så måste du som kund stå för fraktkostnaden tillbaka till oss och se till att produkten skickas i samma skick och i samma paket som den kom i utan att paketet skadats. I annat fall riskerar du att debiteras för en värdeminskning av varan och paketet.

Om du åberopar returrätten ansvarar du för att paketet kommer fram till oss inom 14 dagar från det att du meddelade oss om att du vill ångra ditt köp. Du måste kunna bevisa skriftligen med ett kvitto som går att spåra från fraktföretaget att paketet skickats tillbaka till oss. I annat fall riskerar du att inte få dina pengar tillbaka efter att du åberopat din ångerrätt. För att returnera en produkt, kontakta först kundservice för vidare instruktioner: info@sexisch.com

15. Inspektionsrätt

Vi åberopar alltid rätten att inspektera paket och produkter som returnerats till oss genom den lagstadgade ångerrätten, bytesrätten eller reklamationsrätten. Om vi inte upptäcker att paketet på något sätt förstörts, försämrats eller att produktens försegling inte brutits eller att produkten inte använts, så kommer vi att inom 30 dagar, betala tillbaka fullt pris exklusive fraktavgifter. I annat fall förfaller ångerrätten och återbetalning kommer inte att ske, då produkten anses ha använts av kunden eller på något annat sätt minskat i värde på grund av oaktsamt brukande av kunden och produkten måste således kasseras.

16. Bytesrätt

Om kunden önskar byta produkt till en likvärdig produkt av samma pris och modell är detta möjligt. Bytesrätten föreligger enbart för oöppnade paket och för förseglade och oanvända produkter. I annat fall förfaller bytesrätten och eventuella merkostnader för frakt och inspektion kan komma att debiteras kunden i efterhand. Du som kund står för fraktkostnaden tillbaka till oss om du önskar tillämpa din bytesrätt och för fraktkostnaden som uppstår för oss att göra en omleverans till dig.

17. Force majeure

Vi (Sexisch och dess ägare Tradenordiq) är helt befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser i enlighet med detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan beskrivna händelser och omständigheterna försvårar, förhindrar, försenar eller på annat sätt omöjliggör fullgörandet.

Så som befriande omständighet skall anses vara bland annat, myndigheters åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning, utbrutna pandemier (som t.ex. Covid-19) och liknande jämförbara omständigheter som är bortom vår kontroll. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

18. Skrivfel

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i vår reklam- och marknadsföring och ändringar av teknisk data som är utanför vår kontroll, samt i prissättningen av våra produkter. Vi reserverar oss rätten att när som helst och utan förvarning göra de prisändringar som krävs för att korrigera eventuella prisfel och tryckfel. Vi reserverar oss även från eventuella fel i produkternas lagerhantering och lageruppdatering då det kan förekomma att vissa produkter inte finns i lager trots att statusen på webbplatsen säger att det finns produkter i lager och vi äger rätten att göra de nödvändiga ändringar som krävs när som helst.

19. Ändringar

Vi reserverar oss rätten att när som helst göra de nödvändiga ändringar, tillägg och uppdateringar till det här avtalet som krävs. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen Sexisch.com.

20. Produktbeskrivningar & specifikationer

Innehållet i produktbeskrivningar och specifikationer som vi använder i vår marknadsföring till produkterna som vi säljer, är uppgifter som är tagna direkt ur producenternas eller leverantörernas egna beskrivningar och manualer. Det rör sig om uppgifter och data om produktens innehåll, prestanda, utseende eller andra egenskaper som tillskrivs den specifika produkten. Även om vi som återförsäljare av sexartiklar vill sälja bra kvalitetsprodukter till våra kunder, så har vi inte alltid möjlighet att kontrollera produkters faktiska kvalitativa egenskaper som utlovas av producenterna. Vi kan därmed inte anses vara ansvariga för eventuella brister som kan uppstå med en viss produkt och därmed fria från ansvar. Reklamationer av det här slaget där produkten inte uppfyller sina påstådda egenskaper eller på något annat sätt vållar konsumenten någon form av skada, måste riktas mot producenten. Vi kan inte anses vara ansvariga för brister i produkter som vi säljer i god tro och som vi inte själva är producenter till. Om vi upptäcker att produkter brister i något hänseende som nämns ovan, så plockar vi bort dessa ur vårt sortiment. Vi är noga med säkerhet och att du som kund skall vara nöjd med vad du köper.

Uppdaterad 2021-08-27

Varukorg