Integritetspolicy

I vår (Sexisch.com) personuppgiftspolicy får du reda på vilka personuppgifter som insamlas om dig som registrerad kund och besökare på Sexisch och webbplatsen ”www.sexisch.com” och hur, varför och till vad denna information används, samt vilka rättigheter du har.

1. Personuppgiftsadministration

Alla personuppgifter som inhämtas om dig som registrerad kund och användare eller besökare på ”vår” webbplats sexisch.com, administreras och sköts av Tradenordiq som är ägare till webbplatsen och din motpart i avtalsförhållandet. Det är hit du skall vända dig med ärenden som berör insamling av information om personuppgifter. Kontaktuppgifter: info@tradenordiq.com

2. Sekretesspolicy vid personuppgiftsinsamling

2.1 Principen om diskreta köp

Sexisch.com tillämpar principen om diskreta köp. Detta innebär att vi gör allt i vår makt för att anonymisera dina inköp av sexprodukter på vår webbplats så mycket som möjligt och så att dina inköp av sexprodukter inte skall kunna kopplas ihop med dina personuppgifter i så liten utsträckning som möjligt. Detta innebär att enbart ett fåtal tillförlitliga och väl utvalda medarbetare hos Sexisch.com med dataansvar som har tillgång till dina personuppgifter och kan se vad du har köpt hos oss samt några av våra leverantörer av sexprodukter.

2.2 Hanteringen av känsliga personuppgifter

Eftersom Sexisch.com handlar med och säljer sexprodukter till kunder online via e-handel, så är vi fullt medvetna om att dina personuppgifter som du lämnar till oss som registrerad köpande kund eller som tillfällig besökare, är uppgifter som är av extra känslig karaktär och som skall hanteras varsamt och konfidentiellt hos oss. All information om dina personuppgifter som registrerad kund på Sexisch, kommer att lagras och bevaras väl utan insyn. Vi använder oss av den bästa möjliga webbtekniken för att du som kund skall kunna känna dig trygg och diskret när du delar med dig av dina personuppgifter till oss.

2.3 Tredje part

Känsliga personuppgifter som vi har registrerat om dig som kund eller som besökande användare, kommer aldrig att på något sätt säljas, lämnas ut, eller på något annat sätt göras tillgänglig för tredje part, med undantag av det som framkommer i 2.1 ovan.

3. Vad för slags personuppgifter vi samlar in och varför vi gör det

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka allmänna personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår anledning till varför vi gör det i de olika fallen.

3.1 Kundnytta och riktad marknadsföring

Syftet med vår personuppgiftsinsamling handlar om att kunna ge en så bra service till dig som registrerad kund och användare samt dig som tillfällig besökare som möjligt och kunna erbjuda andra produkter och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av mot bakgrund av dina tidigare köp. Därför behöver vi veta mer om dig så vi kan planera och rikta rätt sorts reklamkampanjer och erbjudanden till dig.

3.2 Stärka säkerheten och beivra brottslighet

Ett annat syfte med att insamling av information om personuppgifter om kunder och besökare på webbplatsen, är att beivra brottslig verksamhet i form av bedrägerier, intrång och annan form av misstänkt kriminell verksamhet. Detta gör vi för att skydda dels oss själva men framförallt skydda dig som kund på Sexisch.com så dina uppgifter inte kommer i orätta händer. Vi tar säkerhet på högsta allvar och använder oss av de senaste tekniska säkerhetsåtgärderna på Sexisch.com för att stärka dina säkerhet som kund. All form av misstänkt brottslig verksamhet kommer att spåras med den information vi insamlar och polisanmälas.

3.3 Ingående och fullgörande av avtal

Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation. Om varan ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer.

3.4 Reklamationer och reparationer

Om du reklamerar en produkt som är behäftad med fel behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig.

3.5 Kundservice

När du som besökare eller kund kontaktar vår kundservice per e-post, via kontaktformulär eller på annat digitalt sätt och oberoende vad frågan gäller och via vilken kanal du väljer att använda för att kontakta oss, så behöver vi veta vem du är för att kunna hjälpa dig på bästa sätt och för att skydda dig och oss själva mot ett eventuellt intrång. De uppgifter vi insamlar då är ditt IP-nummer, namn, köphistorik och kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer. När du fått den hjälp du behöver och ärendet är att betrakta som utrett, så brukar vi inte spara dina kontaktuppgifter digitalt i regel, utan raderar all kontakthistorik, med undantag från vissa fall av rättslig karaktär.

3.6 Användarkonto

I samband med att du som kund registrerar ett användarkonto på Sexisch.com kommer dina köp att kopplas till ditt konto. Din köphistorik och dina transaktioner kommer att finnas tillgängliga under ”Min sida”. Syftet med denna med denna behandling är att göra det möjligt för dig som kund att spåra dina leveranser, avbryta eller ångra köp och se din köphistorik på Sexisch.com, samt att möjliggöra för dig att kunna ladda ned elektroniskt innehåll och skriva ut kvitton på dina köp.

Vi vill att du som kund ska kunna använda dig av självbetjäning i största möjliga mån. Du kommer att ha tillgång till dina personuppgifter genom ditt konto och du har möjlighet att få dina uppgifter om köphistorik och ditt konto på Sexisch.com raderade eller utlämnande till dig. För att du ska kunna få dina uppgifter eventuellt raderade eller utlämnade kommer vi att efterfråga att du identifierar dig via e-post.

Vi har tillgång till ditt kundkonto och din kundprofil för att kunna administrera dina kontaktuppgifter och eventuella samtycken du har gett till att motta vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudanden eller liknande.

3.7 Informationskapsel (Cookies)

Vi använder information om dina besöksvanor på Sexisch.com när du inte är inloggad som kund via en så kallad kaka (”cookie”) som består av en informationskapsel som automatiskt lagras i din webbläsare och som du har accepterat genom din användning av tjänsten. Detta gör vi för att kunna anpassa vår marknadsföring av våra produkter till dig som besökare på Sexisch.com och förbättra användarupplevelsen för dig som användare. Informationskapseln kan du själv ta bort när du vill genom inställningar i din webbläsare. Nackdelen med att avaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen etc.

3.8 Insamling av statistisk data

Vi använder olika slags statistiska program som Google Analytics och liknande program för att samla in och studera data om våra kunders och besökares köpvanor och beteenden på webbplatsen Sexisch.com och på våra sociala medier. Detta gör vi för att kunna förstå bättre vad kunder och besökare är intresserade av och därmed planera vår framtida produktutveckling och reklamkampanjer. Denna typ av insamlad statistisk information säljes inte vidare och delas inte med tredje part.

4. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter och vad för uppgifter delar vi?

4.1 Leverantörer och samarbetspartners

Vi delar enbart med oss av dina adressuppgifter (namn, adress, postnummer, stad och land) till några av våra leverantörer (grossister eller producenter) i distributionskedjan som också får kännedom om vilka produkter du har köpt av oss. Då det förekommer att produkten du köpt kan finnas på lager hos våra leverantörer och samarbetspartners. Utöver dessa är det ingen annan som har vetskap om vilka typer av produkter du har köpt av oss på Sexisch.com när du får paket från Tradenordiq.

4.2 Fraktföretag och utlämningsställen

Vi delar även med oss av dina adressuppgifter till fraktföretagen som transporterar dina paket och till utlämningsställena som mottar dina beställda paket. Men dessa har ingen kännedom om vad för typ av produkt som finns i ditt paket som du köpt på Sexisch.com och produkterna som finns i paketen går inte att koppla ihop med dina adressuppgifter eller personuppgifter eftersom paketen levereras från Tradenordiq och i Tradenordiqs namn som även handlar med andra sorters produkter.

4.3 Myndigheter

Dina personuppgifter kan i undantagsfall lämnas ut till relevanta myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag. Sådan utlämning av personuppgifter kommer enbart att ske när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagar och regler.

5. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Dina personuppgifter knutna till köp som du gjort på Sexisch.com kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut, om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen eller andra tvingade lagar och regler.

6. Dina rättigheter

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke. Du har alltid rätt som kund att begära ut den information vi har om dig registrerat och du har även rätt att begära att alla dina personuppgifter raderas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Detta inkluderar dock inte sådana personuppgifter som vi måste behålla enligt tvingade lagar och regler, rent administrativt och av säkerhetsskäl. Om du önskar framställa dessa yrkanden, så skall detta göras skriftligen via e-post till: info@sexisch.com

7. Klagomål

Du har alltid rätt att framföra klagomål till Datainspektionen om du finner att vi skulle brista i något avseende vad gäller hanteringen av dina personuppgifter. Detta görs då skriftligen till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

8. Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen.

Varukorg